Addiko Bank Hrvatska Privacy Policy

Uvjeti privatnosti i obrade podataka

Dajem svoju suglasnost Addiko Bank d.d. i vlastiti pristanak zaposlenicima ostalih članova Grupe Addiko Banke da koriste moje osobne podatke sadržane u ovom obliku prijave i priloženom životopisu u svrhu procjene moje prijave za posao.

Članovi Grupe Addiko Banke su: Addiko Bank d.d. (Hrvatska), Addiko Bank d.d. (Slovenija), Addiko Bank a.d. (Srbija), Addiko Bank d.d. (Bosna i Hercegovina), Addiko Bank a.d. (Srbija), Addiko Bank a.d. (Crna Gora) and Addiko Bank AG (Austrija) (kolektivno i dalje u tekstu "Addiko Grupa").

Individualni članovi Addiko Grupe mogu biti smješteni u zemljama u kojima još nije određena primjerena razina zaštite podataka i osobni podaci mogu biti podložni državnom pristupu u skladu s lokalnim zakonima, ali bez obzira na to unutar Addiko Grupe su implementirane sve odgovarajuće zaštitne mjere za zaštitu osobnih podataka.

Po mojem pristanku moji osobni podaci mogu se otkriti zaposlenicima Addiko Grupe s dozvolom Addiko Bank d.d., a u vezi s obradom moje prijave za posao, u svrhu usporedbe informacija koje su dane u prijavi sukladno potrebama slobodnih radnih mjesta u Addiko Grupi.

Unutar selekcijskog procesa ili budućih selekcijskih procesa u kojima Addiko Bank d.d. procesira osobne podatke, Addiko Bank d.d. ne namjerava dostaviti Vaše osobne podatke nikome izvan Addiko Grupe.

Osobni podaci kandidata koji se prikupljaju:

 • Puno ime (ime, prezime, srednje ime, titula)
 • Slika profila (neobavezno)
 • Titula (poslovna titula)
 • URL adresa profila društvenih mreža (Linkedin, Facebook, Github, StackOverflow, AngelList, Xing, GooglePlus, Twitter ili bilo koji valjani URL je dozvoljen)
 • Adresa
 • E- mail adresa
 • Skype ime
 • Broj telefona/mobitela
 • Povijest edukacije (ime ustanove, stupanj obrazovanja, razdoblje, strani jezici)
 • Povijest zaposlenja (ime tvrtke, titula na poslu, razdoblje)

Addiko Bank d.d. će generalno zadržati Vaše osobne podatke u bazi podataka do kraja procesa prijave. Međutim, kako bi procijenili Vašu primjerenost u vezi s nadolazećim slobodnim radnim mjestima, možete dati dopuštenje Addiko Bank d.d. da zadrži Vaše podatke na maksimalan period od 24 mjeseca. Ovisno o Vašem izboru, Vaši podaci će biti izbrisani nakon tog vremena.

Ako se prijavim s otvorenom molbom, moji osobni podaci će biti pohranjeni u Addiko Bank d.d., na maksimum od 24 mjeseca od datuma podnošenja prijave ili dok ne odustanem od pristanka u bilo kojem trenutku u tom razdoblju i koristit će se isključivo u svrhu zapošljavanja i postupka odabira.

Vi možete pregledati, izbrisati ili maknuti Vaše osobne podatke i također povući suglasnost u bilo kojem trenutku slijedeći poveznicu navedenu u e-mailu kojeg ste primili nakon prijave.

Povlačenje suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade, koja je temeljena na suglasnosti prije nego što je suglasnost povučena. S obzirom na obradu osobnih podataka, imate pravo pristupa Vašim osobnim podacima, pravo ispraviti netočne navode, dopuniti nepotpune osobne podatke, pravo obrisati ih, pravo ograničiti obradu, dati prigovor na procesiranje i prijenos podataka, sve u suglasnosti s propisanim odgovarajućim uvjetima nadležnog nadzornog tijela, kada vjerujete da su Vaša prava na zaštitu podataka prekršena.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacije o korištenju osobnih podataka na temelju pristanka

Regulator je:

Addiko Bank d.d.
Slavonska Avenija 6, Zagreb
Kontakt broj: +385 1 6030 000
(plaća se prema tarifnim uslugama telekomunikacijskih usluga)
e-mail: hr.croatia@addiko.com

Za bilo kakva pitanja ili primjedbe glede zaštite osobnih podataka, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka putem:
e-mail: sluzbenik.zast-os-podataka.hr@addiko.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prihvaćanjem općih uvjeta korištenja ja:

 • Dajem izričiti pristanak da Addiko Bank d.d. može obrađivati sve osobne podatke koje sam dao/la u prijavi ili su priložene tijekom postupka prijave, uključujući informacije o životopisu, preporuke, zdravstvene podatke i kriminalne provjere, ako je to potrebno za određene poslovne ponude (zajedno ''Osobni podaci''), u svrhu procjene moje prijave za posao.


 • Prihvaćam da se moji osobni podaci mogu objaviti samo zaposlenicima Addiko Grupe, s dopuštenjem Addiko Bank d.d. u vezi s obradom moje prijave za posao i zbog usporedbe podataka navedenih u prijavi sa zahtjevima upražnjenih radnih mjesta Addiko Grupe.


 • Želim da Addiko Bank d.d. čuva moje osobne podatke na maksimalno razdoblje od 24 mjeseca nakon završetka ovog specifičnog procesa zapošljavanja kako bi me uzeli u obzir za sljedeća slobodna radna mjesta. (Ako se ne slažem, podaci se brišu nakon ovog specifičnog postupka odabira).


 • Ako se prijavim samo s otvorenom molbom, pristajem da se moji osobni podaci navedeni u prijavi čuvaju od strane Addiko Bank d.d. maksimalno 24 mjeseca od datuma podnošenja zahtjeva.